usługi transportowe - przeprowadzki - dystrybucja towarów
<IMG SRC="nonflash.gif" width=180 height=45 BORDER=0>

USŁUGI TRANSPORTOWE ¦LˇSK I ZAGŁĘBIE:

>> OBLICZ ODLEGŁO¦Ć <<

Strefatransporttransport paletowy
I STREFA postój 40zł/h lub
1,50zł/km
60zł/paleta
II STREFA postój 40zł/h lub
1,50zł/km
80zł/paleta
III STREFA postój 40zł/h lub
1,30zł/km -1,50zł/km
100zł/paleta
PRZEPROWADZKA Podstawienie samochodu z kierowc±
60 zł/h
Pomoc przy załadunku
30 zł/h od osoby
Ceny podane s± w PLN i nie zawieraj± podatku VAT.